• Meer dan 240 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Waarom heeft dezelfde magneet bij jullie concurrent de dubbele houdkracht?

De houdkracht die wij in onze shop aangeven is proefondervindelijk bepaald en kan bij ideale omstandigheden daadwerkelijk worden bereikt. Metingen met verkeerde hulpmiddelen leiden ertoe dat veel te hoge houdkrachten worden bepaald en daarmee reclame wordt bedreven.
Vaak vragen ons klanten waarom een bepaalde neodymium magneet bij een concurrent bijv. 400 kg houdkracht zou hebben en onze magneet bij dezelfde afmetingen veel "zwakker" zou zijn. Wel, bepaalde concurrenten gebruiken gewoonweg een foute methode bij de bepaling der houdkracht (zie beneden). Graag doen wij onze methode uit de doeken.
Inhoudsopgave

Werkwijze voor de bestemming der houdkracht bij supermagnete

De methode voor het bestemmen van de houdkracht hangt van de magneet af. De houdkracht van rotatiesymmetrische magneten bereken wij met behulp van een computerprogramma. Dit programma vormt ook de basis voor onze houdkrachttool. Het berekent de waarde zelfstandig op basis van de ingevulde gegevens. Bij kubusmagneten, blokmagneten en magneetsystemen bepalen wij de houdkracht met een houdkracht meetmachine, waarbij wij sinds 2020 een professionele houdkrachtmeet machine bezitten. Hierover vindt u verder onderstaand meer informatie.

Met het houdkracht meetapparaat meten wij de houdkracht van de magneet vier tot vijf keer. Daarna berekenen wij de doorsneewaarde, die wij dan in de online shop bij de betreffende magneet aangeven. U kunt er daarom op vertrouwen dat de door ons aangegeven houdkracht bij ideale omstandigheden daadwerkelijk wordt bereikt. Wat ideale omstandigheden zijn kunt u in de Veelgestelde vragen onder "Hoe groot is de houdkracht van deze magneet?" nalezen.

Metingen met onze professionele machine

Voorbereiding
Bij magneten met draadbus of binnenschroefdraad draaien wij passende haken hierin vast. Daaraan wordt dan de magneet met behulp van een onbreekbaar touw (hier op de foto groen) opgehangen. Op de andere te meten magneten lijmen wij een houten blokje, waar wij dan een haak in vastschroeven. In plaats van hout zouden wij ook aluminium of een ander niet-magnetisch materiaal kunnen gebruiken. Hierbij is het belangrijk, dat de lijm niet al bij de geringste weerstand of krachtinwerking weer loslaat.
De meetprocedure
1. Wij brengen de magneet op de 2 cm dikke staalplaat onderaan de houdkracht meetmachine aan. Het houten blokje of de haak aan de magneet zijn hierbij naar boven gericht.

2. De haak in het houten blokje of aan de magneet verbinden wij met een stuk touw met het hiervoor bestemde deel van de machine.

3. Op de machine stellen wie in, hoe snel de magneet van de staalplaat dient te worden weggetrokken. Bij de meting beweegt de staalplaat zich elke keer naar beneden, waardoor spanning wordt opgebouwd.

4. Wanneer wij de gewenste instellingen hebben afgesloten, voert de machine per druk op de knop de meting uit.

5. De meting wordt door ons meerdere malen met dezelfde snelheid herhaald. Daarbij plaatsen wij de magneet elke keer een beetje anders, om verschillende mogelijkheden in de meting in te sluiten.

6. Nadat de meting vier à vijf keer is herhaald, berekenen wij de gemiddelde waarde van de resultaten. Deze waarde kunnen wij voor de betreffende magneet met goed geweten garanderen.

Metingen met de door onszelf ontwikkelde houdkracht meetmachine

Voordat wij voor de bovenstaand beschreven machine hadden gekozen, bepaalden wij de houdkracht met een zelf ontwikkelde houdkracht meetmachine. Hierbij was het meetproces vergelijkbaar met het huidige proces.

Om de houdkracht van onze neodymium magneten te bepalen, berekenden wij eerst de houdkracht met een computerprogramma. Daarna bereidden wij de magneten voor voor de machine. Hierbij werden eveneens houten blokjes en haken gebruikt. De trekkracht op de magneten werd bij deze machine echter niet automatisch uitgeoefend, maar met de hand door een aan de zijkant gemonteerde krik.

Voorbereiding
Wij plakten aan elke te metende magneet een houten blokje, waar wij dan een haak in vastschroefden. In plaats van hout hadden we ook aluminium of een ander niet-magnetisch materiaal kunnen gebruiken.

Het meetproces
1. We plaatsen de magneet op de 2 cm dikke stalen plaat onder aan de machine voor het meten van de houdkracht. Het houten blokje was hierbij naar boven gericht.
2. We verbanden de haak van de machine met de haak in het houten blokje.
3. Daarna oefenden we met de zijdelings gemonteerde krik zo lang een trekkracht uit, totdat de magneet van de plaat werd losgetrokken. De geïntegreerde digitale weegschaal bleef staan, zodra de grootste hoeveelheid houdkracht werd bereikt.

Video van een meting

Wij hebben de meting van de magneetkracht van de magneethaak op video vastgelegd. De procedure is hier iets eenvoudiger als bovenstaand beschreven, omdat de haak van de machine direkt aan de haak van de potmagneet kon worden bevestigd en er zodoende geen houten blokje aan vast hoefde te worden gelijmd. In de video hoort u een lichte knal, wanneer de haakmagneet van het metaal loslaat. Het loslaten zelf ziet u bij 0:33/34. De magneet is ook na het loslaten nog zo dicht bij de staalplaat, dat u het heel nauwkeurig moet bekijken.

Verkeerde metingen met staal

Andere aanbieders bevestigen vaak boven aan de magneet een stuk staal. Metaal aan de tegenoverliggende kant versterkt echter de houdkracht van de magneet zeer sterk. Bij deze methode wordt de houdkracht van een magneetsysteem (magneet tussen twee stalen platen) gemeten. Zulke technisch verkeerd uitgevoerde meetpogingen leiden bijvoorbeeld tot een vermeende houdkracht van 400 kg bij een 50 x 50 x 25 mm grote neodymium magneet (vergelijkbaar met onze MAGNEET DES DOODS), wat gewoonweg niet mogelijk is. Een magneet met deze afmetingen kan zelfs met de sterkst mogelijke magnetisering N52 niet zulke houdkrachten bereiken.
Zulke metingen komen niet overeen met de genormde en nauwkeurig gedefinieerde methode om de houdkracht te meten. De aanbevolen meetmethode werd door de „Magnet Distributor and Fabricators Association“ (afgekort MDFA) ontwikkeld en wordt hier gedetailleerd voorgesteld: Test method to determine the breakaway force of a magnet (alleen in het Engels verkrijgbaar).
Alles samenvattend kan men zeggen, dat de klant door zulke aanbieders wordt misleid. Onze houdkrachten klinken misschien iets minder spectaculair dan die van onze concurrenten - daarentegen kunnen ze echter ook effectief worden bereikt.

Slotsom

Magneten, waarbij de factoren vorm, afmetingen en kwaliteit identiek zijn, beschikken over dezelfde houdkracht. Een blokmagneet met de afmetingen 50 x 50 x 25 mm en de kwaliteit N42 heeft dientengevolge een houdkracht van ca. 100 kg - onafhankelijk van de respectievelijke aanbieder.